Ngày 04/7/2014, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội”  giữa ông Huỳnh Bá Vân (bên giao) và ông Hoàng Lê Bách (bên nhận).

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10-10), 84 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), Chi bộ, công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội tổ chức buổi làm việc thực tế tại Ba Vì - Hà Nội.  

Ngày 14/1/2015, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Quý 4 năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác Quý 1 năm 2015”. Ông Hoàng Lê Bách, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN chủ trì Hội nghị. Về dự với Hội nghị có Ông Vũ Văn Hùng, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập NXBGD Việt Nam, một số cán bộ cơ quan văn phòng NXBGDVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khu...