Phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân, tương tương ái, lá lành đùm lá rách, cứ mỗi dịp xuân về, Nhà XBGDVN lại có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chia sẻ với cộng đồng.

TUYỂN DỤNG: Kế toán viên và Lái xe

       Với truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, lá lành đúm lá rách, tập thể Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên NXBGD tại Hà Nội luôn coi trọng hoạt động từ thiện Xã hội và xem đây là việc làm thiết thực ý nghĩa cùng đồng lòng thực hiện trên tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, hướng về cộng đồng qua nhiều hoạt động như tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng sách, học bổng cho học...