Từ ngày 9-13/11/2015, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 cùng NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tập huấn phát triển đề kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh. Đây là hoạt động thuộc dự án “Xây dựng thư viện câu hỏi kĩ thuật số phục vụ dạy, học, kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì môn tiếng Anh phổ thông do Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, NXB Giáo dục Việt Nam và các...

Ngày 04/7/2014, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội”  giữa ông Huỳnh Bá Vân (bên giao) và ông Hoàng Lê Bách (bên nhận).

Công tác phát triển đảng viên vừa là kế hoạch, vừa là nhiệm vụ then chốt hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cho Đảng. Đồng thời là nguồn động lực động viên, tạo hướng phấn đấu cho nhiều quần chúng ưu tú tại cơ quan NXBGD tại Hà Nội.