Tập huấn công tác PCCC năm 2018 cho CBCNV
Tác giả: PHÒNG TH -TVTL

13h ngày 5/4 Ban Quản lí Tòa nhà Diamond Flower cùng NXBGD tại HN đã tổ chức lớp tập huấn công tác PCCC cho cán bộ nhân viên 2018. Sau dây là một số hình ảnh.

    

              

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem:146
Cập nhật lần cuối: 06/04/2018