NXBGD TẠI HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÓA HỌC “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VĂN HÓA, SÁNG TẠO VÀ GẮN KẾT”
Tác giả: P TVTTL

Thực hiện kế hoạch đào tạo, nhằm giải quyết các vấn đề làm nền tảng cho sự đổi mới trong nhận thức, giúp thoát khỏi lối mòn trong tư duy, tính bảo thủ, phát triển năng lực cho cán bộ công nhân viên, tạo sự gắn kết và từng bước tạo ra sự thay đổi trong doanh nghiệp, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2018, NXBGD tại Hà Nội đã tổ chức khóa học “Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, sáng tạo và gắn kết” cho cán bộ công nhận viên.

 

 

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - PGĐ NXBGDHN đại diện  ban lãnh đạo phát biểu khai mạc lớp học

 

 

 

Giảng viên - Tiến sĩ Phan Tất Thứ giới thiệu khái quát về khóa học

 

 

 

Giảng viên - TS Phan Tất Thứ giới thiệu bài học về cấu trúc trí tuệ và quy trình giải quyết vấn đề

 

 

 

Các nhóm vận dụng phương pháp tư duy hệ thống vào bài thực hành

 

 

 

Nhóm số 1 áp dụng  phương pháp Scamper để đổi mới sán phẩm

 

 

 

Nhóm số 2 sử dụng phương pháp đổi mới từ vấn đề của khách hàng để làm ra sách tham khảo theo SGK mới

 

 

 

Nhóm số 4 sử dụng phương pháp BrainStorm để cải tiến việc phát hành sách

 

 

 

Nhóm số 3 đạt  giải nhất về nội dung này cùng với: Giải pháp về vốn cho việc làm sách trong giai đoạn mới

 

 

 

Các nhóm áp dụng bài học về văn hóa doanh nghiệp để xây dựng ngôi nhà văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

Toàn thế lớp học sơ kết modul 2 về Văn hoá doanh nghiệp, nhóm số 4 đạt giải nhất về nội dung này cùng với ngôi nhà mang tên Happier. Và sau đó từ Happier luôn được nhắc đến như một slogan của NXBGD tại Hà Nội

 

 

 

 

 

Ngày thứ 2 của khóa học, Giảng viên khảo sát lại kiến thức đã học, các học viên hào hứng nhắc lại đầy đủ, chính xác các nội dung của bài giảng ngày hôm trước

 

 

 


 

Hai đội hào hứng trong phần trò chơi dựng tháp cao

 

 

 

 

 

Kết thúc lớp học với đầy hứng khới và sự gắn kết bền chặt để tạo động lực cho công việc chung

 

Số lượt xem:32
Cập nhật lần cuối: 26/12/2018