NXBGD tại Hà Nội khảo sát phát hành sách và các SPGD tại các cửa hàng của đơn vị khu vực Hà Nội
Tác giả: P.TVTL

Thực hiện chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc cung ứng sách và các sản phẩm giáo dục phục vụ năm học 2018 – 2019, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đề nghị các đơn vị thành viên NXBGDVN khu vực Hà Nội có cửa hàng bán lẻ thực hiện chuẩn bị đầy đủ sách và các sản phẩm giáo dục phục vụ bán lẻ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt không để xảy ra thiếu sách giáo khoa, sách bổ trợ tại cửa hàng của đơn vị. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phát hành phục vụ năm học mới, ngay trong tuần đầu tiên của tháng 7, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã cử các tổ công tác triển khai khảo sát tại 23 cửa hàng bán lẻ sách giáo dục tại Hà Nội. Nhìn chung các cửa hàng có chuẩn bị đầy đủ các đầu sách giáo khoa, sách bổ trợ và các sản phẩm giáo dục khác phục vụ bán lẻ, đồng thời tổ chức giới thiệu, treo băng rôn quảng cáo, tuyên truyền, niêm yết công khai bảng giá bán lẻ sách tại cửa hàng…, mọi việc sẵn sàng phục vụ nhu cầu sách của một năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem:113
Cập nhật lần cuối: 06/07/2018