Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018
Tác giả: P. TH- TVTL

Ngày 18/4/2018, Công đoàn cơ sở NXBGDVN có văn bản về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 tới các tổ công đoàn bộ phận trực thuộc.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ được tổ chức từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018. Các Công đoàn bộ phận đã thực hiện triển khai đến các tổ công đoàn, tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ tại đơn vị, phổ biến các biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của người lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động. Việc nhận thức đầy đủ công tác ATVSLĐ của đơn vị giúp cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các công đoàn bộ phận đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực trụ sở làm việc, kho tàng, bến bãi…

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn đã phối hợp với các bộ phận chức năng của đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kì cho CBCNV, tổ chức diễn tập PCCC và diễn tập các tình huống ứng cứu khẩn cấp, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật, thực hành sơ cứu…Thực hiện công tác tự kiểm tra công tác ATVSLĐ ở đơn vị hàng quý

Từ nhiều năm qua, công tác An toàn vệ sinh lao động tại NXBGDVN luôn được quan tâm và duy trì tốt, đã không để xảy ra hiện tượng mất vệ sinh an toàn lao động, không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng, không có người chết do tai nạn lao động. Nhờ các thành tích đạt được, Công đoàn NXBGDVN đã được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem:130
Cập nhật lần cuối: 25/05/2018