Nhà xuất bản Gáo dục tại Hà Nội thực hiện khảo sát các cửa hàng của các đơn vị trên địa bàn Hà Nội
Tác giả: P.TVTL

Ngày 01/08/2018 , Nhà xuất bản giáo dục tại HN đã thực hiện khảo sát và kiểm tra các cửa hàng trong hệ thống NXBGD trên địa bàn Hà Nội. Nhìn chung các cửa hàng sách đều cung ứng đủ sách để phục vụ cho năm học mới.

 Một số hình ảnh trong đợt khảo sát:

 

 

 

Số lượt xem:132
Cập nhật lần cuối: 10/08/2018