Hội nghị Tổng kết năm 2014 và Đại hội công nhân viên chức Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội

Thay mặt Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, bà Đỗ Thị Phương – Phó Giám đốc đã trình bày Báo cáo “Tổng kết công tác Quý 4 năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác Quý 1 năm 2015”. Bản báo cáo đã tổng kết đầy đủ hoạt động công tác của NXBGD tại Hà Nội trong năm 2014. Năm 2014, NXBGD tại Hà Nội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng phát huy vai trò quản lý của Nhà miền, nâng cao chất lượng,  hiệu quả trong lao động, sản xuất - kinh doanh.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hùng đã đánh giá cao công tác quản lý khu vực miền Bắc của NXBGD tại Hà Nội, đồng thời nêu rõ vai trò quan trọng của nhà miền trong thời gian làm sách giáo khoa mới sau năm 2015.

Tiếp theo sau Hội nghị, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cũng đã tổ chức Đại hội CNVC năm 2015.

Bà Lê Mỹ Hường – Chủ tịch CĐBP thay mặt người lao động là CBCNV NXBGD tại Hà Nội báo cáo đánh giá việc thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể về kết quả kinh doanh, công tác lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác thực hiện chế độ chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, công tác xã hội từ thiện trong năm 2014.

Đại hội đã tiến hành theo đúng trình tự quy định, trong không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết. Đại hội đã thông qua Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế trả lương trả thưởng, Quy chế nội bộ, Nội quy lao động. Cũng tại Đại hội, bà Lê Mỹ Hường – Chủ tịch Công đoàn bộ phận đại diện cho tập thể người lao động đã kí kết bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2015 với ông Hoàng Lê Bách – Giám đốc NXBGD tại Hà Nội – đại diện cho người sử dụng lao động.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, toàn thể CBCNV NXBGD tại Hà Nội quyết tâm cao, tiếp tục vươn lên hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2015.

Số lượt xem:366
Cập nhật lần cuối: 30/12/2015