ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2018.
Tác giả: P TVTL

Thực hiện Kế hoạch tổ chức, đánh giá, khen thưởng sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ngày 7 tháng 12 năm 2018, Hội đồng sáng kiến khoa học Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã tổ chức họp đánh giá xếp loại các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả của các đơn vị thành viên khu vực miền Bắc.

Đây là một trong các công tác đã được triển khai tại NXBGDVN từ nhiều năm nay. Các đơn vị tích cực phát động, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động phát huy tính sáng tạo,cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong quá trình điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả kinh doanh, quản lý điều hành của mỗi đơn vị.

Tham dự có các thành viên của Hội đồng sáng kiến Khoa học NXBGD tại HN và lãnh đạo các đơn vị thành viên có sáng kiến kinh nghiệm được xét duyệt.

Năm nay, các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGDVN khu vực miền Bắc rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực: Trực tiếp sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành, hành chính, biên tập, thiết kế, mỹ thuật… Có những sáng kiến đã được ứng dụng tại đơn vị và mang lại kết quả doanh rất cao (Bộ hóa chất thí nghiệm mới chia theo bài học dành cho giáo viên và học sinh của CTCP ĐTXBGD), có những giải pháp đang được triển khai (Ứng dụng mua sắm online “sách và các thiết bị giáo dục” trên các thiết bị di động, Sản xuất nội dung giáo dục - giải trí cho trẻ mầm non trên Youtube và mạng xã hội của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông),  và có những ý tưởng rất mới và sáng tạo, kì vọng sẽ được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế thực tiễn…

Hội đồng đã tổ chức đánh giá, chấm điểm và xếp loại các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả, đề xuất khen thưởng đối với các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả có chất lượng xuất sắc.

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó chủ tịch Hội đồng tổng hợp và đánh giá kết quả của các sáng kiến kinh nghiệm.

 

                              

 

Bà Vũ Thị Mỹ Linh - Phó phòng TC- HC-QT - Ủy viên Hội đồng trình bày nội dung các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả 2018

 

 

 

Ông Phạm Văn Thắng - Giám đốc Công ty CP Mĩ thuật và truyền thông chia sẽ kinh nghiệm về việc khuyến khích tính sáng tạo và tạo động lực làm việc cho nhân viên

 

 

 

Bà Bùi Thị Thanh Huyền -  Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục thuyết minh thêm về sáng kiến kinh nghiệm của công ty.

 

Số lượt xem:50
Cập nhật lần cuối: 11/12/2018