Chi bộ, công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội tổ chức buổi làm việc thực tế tại Ba Vì - Hà Nội.

Sau khi tìm hiểu, học tập thực tế, Chi bộ NXBGD tại Hà Nội đã tổng kết 9 tháng hoạt động năm 2014 và sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận và ứng dụng làm SGK trong giai đoạn mới. Các đồng chí Đảng viên đã học tập, thảo luận sôi nổi về Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương “về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 44/NQ - CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”

Về phía Công đoàn, Ban chấp hành công đoàn cũng đã triển khai quán triệt “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; phổ biến, tuyên truyền về “Ngày pháp luật Việt Nam” tới toàn thể công đoàn viên ; đồng thời công đoàn cũng trao đổi, thảo luận một số vấn đề về áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong việc lao động sản  xuất, thực hiện tốt nội quy, kỉ luật lao động và thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Nhân dịp này, công đoàn đã tổ chức các hoạt động chơi trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ đầy sôi động, vui vẻ.

Buổi làm việc đã đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi bộ, công đoàn, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự giao lưu trong Cơ quan ; động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV và đây cũng sẽ là những kỉ niệm khó quên đối với mỗi CBCNV khi làm việc, gắn bó trong ngôi nhà chung : Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội.

Số lượt xem:396
Cập nhật lần cuối: 30/12/2015