Mô hình tổ chức

 

 

1. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

 
STT Họ Tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ông Hoàng Lê Bách

Phó TGĐ NXBGDVN

kiêm GĐ NXBGD tại Hà Nội

- ĐT: (04) 3512 3605

- Fax:(04) 3512.3602

2 Bà Đỗ Thị Phương Phó Giám đốc thứ nhất

- ĐT: (04) 3512 3674

- Fax:(04) 3512.2870

3 Bà Lã Thị Vân Anh Phó Giám đốc

- ĐT: (04) 3512 4064

- Fax:(04) 3512.4063

4 Ông Nguyễn Quốc Hồng Phó Giám đốc

- ĐT: (04) 3512 4151

- Fax:

4 Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Kế toán trưởng

- ĐT: (04) 3512 3601

- Fax:(04) 3512.3600

 
2. Các phòng chức năng:
 
STT              Tên phòng
1

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Phó phòng phụ trách: Ông Hoàng Hồng Hương

ĐT: (04) 3512 1979 - Fax: (04) 3512 1602

2

Phòng Kế toán - Tài vụ

Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

ĐT: (04) 35132 3601 - Fax: (04) 3512 3600

3

Phòng Quản lý Xuất bản

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Kim Hương

ĐT: (04) 3512 3889 - Fax: (04) 3512 3905

4

Phòng Quản lý In - Phát hành - Kho vận

Q.Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Anh

ĐT: (04) 3512 3675 - Fax: (04) 3512 3603

5

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Q.Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thanh Hằng

ĐT: (04) 3823 3939 - Fax: (04) 3823 3399

 

Số lượt xem:852
Cập nhật lần cuối: 11/01/2016
cùng chuyên mục
››  Sứ mệnh
››  Tầm nhìn